AGM: CIS Executive Committee 2020/2021

Venue : Pulse Grande Hotel, PutrajayaDate : Saturday, 18th January 2020Time : 10.00 am – 11.00 am Executive Committee Members 2020/2021: Chairman: Dr. Lim Chern Hong (Monash University Malaysia)Vice Chairman: AP. Ibrahima Faye (Universiti Teknologi Petronas, UTP)Honorary Secretary: Dr. Hoo Wai Lam (Universiti Malaya, UM)Honorary Treasurer: Dr. David Chuah (Universiti…